Η συνεργασία είναι η δύναμη μας Ειδίκευση σε κάθε πτυχή του δικαίου Αποτελεσματικότητα - Ποιότητα - Ταχύτητα

Ποινικό Δίκαιο

Το Ποινικό Δίκαιο αποτελεί το σύνολο των κανόνων Δικαίου που ρυθμίζουν τον τρόπο άσκησης της Ποινικής εξουσίας, (δηλαδή της επιβολής των προβλεπομένων ποινών επί αδικοπραξιών), μιας Πολιτείας, από θεσμοθετημένα όργανα όπως προβλέπει το Σύνταγμα της κάθε χώρας. Το δικηγορικό γραφείο «ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ» παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε πάσης φύσεως ζητήματα του Ποινικού Δικαίου. Οι δικηγόροι μας προσφέρουν πλήρη και αποτελεσματική νομική εκπροσώπηση στους εντολείς τους -επιχειρήσεις και ιδιώτες- ενδεικτικά στις παρακάτω υποθέσεις ποινικού δικαίου.

01

Συκοφαντικής Δυσφήμισης, εξύβρισης, ψευδούς καταμήνυσης

05

Ενδοοικογενειακής βίας

02

Ναρκωτικών

06

Κλοπής

03

Σωματικές βλάβες

07

Τροχαίων

04

Ιατρικής αμέλειας

Ελάτε σε επαφή μαζί μας    

Back to top