Η συνεργασία είναι η δύναμη μας Ειδίκευση σε κάθε πτυχή του δικαίου Αποτελεσματικότητα - Ποιότητα - Ταχύτητα

Εμπορικό Δίκαιο.

Το εμπορικό δίκαιο αποτελεί κλάδο του ιδιωτικού δικαίου και έχει ως αντικείμενο τη ρύθμιση του εμπορίου. Το δικηγορικό γραφείο «ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ» παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε πάσης φύσεως ζητήματα του Εμπορικού Δικαίου και Δικαίου Εμπορικών Εταιριών. Οι δικηγόροι μας προσφέρουν πλήρη και αποτελεσματική νομική εκπροσώπηση στους εντολείς τους -επιχειρήσεις και ιδιώτες- ενδεικτικά στις παρακάτω υποθέσεις εμπορικου δικαίου.

01

Ηλεκτρονική εμπόριο

Ηλεκτρονική εμπόριο και όροι χρήσης ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop).

05

Αξιόγραφα

Έκδοση Διαταγής Πληρωμής από επιταγές, συναλλαγματικές, κλπ αξιόγραφα. Αναγκαστική Εκτέλεση για την είσπραξη των απαιτήσεων.

02

Εμπορικές Συμβάσεις

Εμπορικές Μισθώσεις, Διαμεσολαβητικές συμβάσεις (franchising, αποκλειστική διανομή, licensing).

06

Διανοητική ιδιοκτησία

Βιομηχανική ιδιοκτησία, Κατοχυρώσεις Εμπορικών Σημάτων, Πνευματική Ιδιοκτησία.

03

Εταιρικό Δίκαιο

Συστάσεις, τροποποιήσεις, λύσεις εταιρειών κάθε μορφής.

07

Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή

04

Data complains management

Ελάτε σε επαφή μαζί μας    

Back to top