Η συνεργασία είναι η δύναμη μας Ειδίκευση σε κάθε πτυχή του δικαίου Αποτελεσματικότητα - Ποιότητα - Ταχύτητα

Εργατικό Δίκαιο.

Το Εργατικό Δίκαιο αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο της νομικής επιστήμης με αντικείμενο έρευνας και μελέτης το σύνολο των κανόνων που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις. Το δικηγορικό γραφείο «ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ» παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε πάσης φύσεως ζητήματα του Εργατικού Δικαίου. Οι δικηγόροι μας προσφέρουν πλήρη και αποτελεσματική νομική εκπροσώπηση στους εντολείς τους -επιχειρήσεις και ιδιώτες- ενδεικτικά στις παρακάτω υποθέσεις εργατικού δικαίου.

01

Επεξεργασία συμβάσεων εργασίας

Επεξεργασία συμβάσεων εργασίας και συμμόρφωση με τους κανόνες αναγκαστικού δικαίου και τις εθνικές συλλογικές συμβάσεις.

05

Συμβουλές για την άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος

Για την αποτροπή μονομερούς μεταβολής των συνθηκών και την αποφυγή διακρίσεων μεταξύ των εργαζομένων.

02

Διεκδίκηση αποζημίωσης

Διεκδίκηση αποζημίωσης, δεδουλευμένα, υπερωρίες, επιδόματα

06

Συμβουλευτική

Συμβουλευτική και υπεράσπιση εργαζομένων σε περιπτώσεις μεταβίβασης επιχείρησης.

03

Επιθεώρηση εργασίας

Καταγγελία, σύνταξη υπομνήματος, παράσταση στην Επιθεώρηση, ποινική δίωξη εις βάρος εργοδοτών.

07

Σωματεία

Σύσταση σωματείου, τροποποίηση καταστατικού, ίδρυση ταμείου αλληλοβοήθειας, ελαττωματικότητα αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου.

04

Συλλογικές διεκδικητικές αγωγές

08

Ηθική παρενόχληση στην εργασία (mobbing)

Ελάτε σε επαφή μαζί μας    

Back to top