Η συνεργασία είναι η δύναμη μας Ειδίκευση σε κάθε πτυχή του δικαίου Αποτελεσματικότητα - Ποιότητα - Ταχύτητα

Αστικό Δίκαιο.

Το αστικό Δίκαιο είναι κλάδος Δικαίου ο οποίος αποτελεί τμήμα του Ιδιωτικού Δικαίου και ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών. Το δικηγορικό γραφείο «ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ» παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε πάσης φύσεως ζητήματα του Αστικού Δικαίου. Οι δικηγόροι μας προσφέρουν πλήρη και αποτελεσματική νομική εκπροσώπηση στους εντολείς τους -επιχειρήσεις και ιδιώτες- ενδεικτικά στις παρακάτω υποθέσεις αστικού δικαίου.

01

Οικογενειακό Δίκαιο

Διαζύγιο, σχέσεις μεταξύ των συζύγων, ρύθμιση περιουσιακών σχέσεων, σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων, διατροφή, επιμέλεια και επικοινωνία τέκνων, συμμετοχή στα αποκτήματα, υιοθεσία.

05

Επίλυση θεμάτων Κτηματολογίου

Ένταξη ακινήτου στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Δικαστικές ενέργειες για την αναγνώριση ακινήτου και την ένταξή του στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

02

Δικαστική Συμπαράσταση

06

Μισθωτικές Διαφορές

Διευθετήσεις διαφορών -δικαστικά και εξώδικα- αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ συνιδιοκτητών (κοινόχρηστα κλπ) καθώς και διαφορών από τις σχέσεις μεταξύ εκμισθωτών (ιδιοκτητών) και μισθωτών (ενοικιαστών).

03

Κληρονομικό Δίκαιο

Διαθήκες, Κληρονομητήρια, Εκτέλεση Διαθήκης

07

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Υποθέσεις υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.

04

Εμπράγματο Δίκαιο- Ακίνητα

Καθεστώς ιδιοκτησίας, νομικός έλεγχος, μεταβίβαση ακινήτων, εμπράγματες ασφάλειες, έκδοση αδειών, τακτοποιήσεις ακινήτων, απαλλοτριώσεις, αποχαρακτηρισμοί, νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων.

08

Αυτοκίνητα

Διεκδίκηση απαιτήσεων προερχόμενες από αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Εξώδικες διαπραγματεύσεις με ασφαλιστικές εταιρείες για την ικανοποίηση από ζημίες εξ αυτοκινήτων, υλικές και σωματικές και από θανατηφόρα ατυχήματα.

Ελάτε σε επαφή μαζί μας    

Back to top