ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η παρούσα ιστοσελίδα στόχο έχει να παρουσιάσει στο κοινό το δικηγορικό μας γραφείο, τους συνεργάτες, τους τομείς εξειδίκευσης και τις νομικές υπηρεσίες που παρέχουμε. Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται κατά τρόπο ευσύνοπτο, κατανοητό και σαφή οι όροι χρήσης της παρούσας ηλεκτρονικής σελίδας, τους οποίους ο χρήστης πρέπει να αποδεχθεί ή όχι, προκειμένου να κάνει χρήση των υπηρεσιών της.

 

Ό,τι περιλαμβάνεται στην παρούσα ιστοσελίδα (π.χ. άρθρα, μελέτες, νομολογία) στόχο έχει να δώσει μία γενική περιγραφή του θέματος και σε καμία περίπτωση δεν στοχεύει να υποκαταστήσει τον δικηγόρο και την εξειδικευμένη παροχή νομικής συμβουλής ανάλογα με το νομικό θέμα που απασχολεί τον εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη της παρούσας. Μόνο τα πραγματικά περιστατικά της κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης και τα στοιχεία της κάθε επιμέρους υπόθεσης καθορίζουν τον ειδικότερο τρόπο ενέργειας. Ο πάροχος της παρούσας ιστοσελίδας δε φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των πληροφοριών και δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποιος υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία βασιζόμενος αποκλειστικά στις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των κειμένων, γραφικών απεικονίσεων, φωτογραφιών, σχεδίων, διακριτικών τίτλων, σημάτων και εν γένει κάθε είδους αρχείων που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί αντικείμενο διανοητικής ιδιοκτησίας του παρόχου της ιστοσελίδας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση τους, όπως η μερική ή ολική αντιγραφή ή αποθήκευση τους ή εν γένει κάθε πράξη που συνιστά πράξη αναπαραγωγής και αποθήκευσης του περιεχόμενου τους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του παρόχου.

 

Ο πάροχος της παρούσας θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την προστασία των προσωπικών δεδομένων όσων επισκέπτονται την παρούσα ιστοσελίδα. Για το λόγο αυτό έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τήρηση όλων των κανόνων για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Η παρούσα ιστοσελίδα, στην οποία εμφανίζεται πάντοτε η πολιτική περί προστασίας προσωπικών δεδομένων συλλέγει, διατηρεί και διασφαλίζει τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών σύμφωνα με την ανωτέρω πολιτική, καθώς και με την ισχύουσα νομοθεσία και τους εφαρμοστέους κανονισμούς και οδηγίες.

 

Ο πάροχος συλλέγει μόνο προσωπικά δεδομένα σε σχέση με τους χρήστες, εφόσον οι ίδιοι επιλέξουν να τις χορηγήσουν. Δεν μοιράζεται κανένα προσωπικό δεδομένο με τρίτα μέρη για δική τους εμπορική χρήση.

 

Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου για να μάθετε περισσότερα για το πως συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε και προστατεύουμε τις πληροφορίες στο διαδίκτυο.

Για κάθε τυχόν διαφορά ή διένεξη από ή με αφορμή τους παρόντες όρους χρήσης ορίζονται αρμόδια τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.

 

 

 

 

Back to top