Γεωργάκη Μαρία

Η Μαρία Γεωργάκη είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ασχολείται κυρίως με το δίκαιο καταστάσεως αλλοδαπών και συγκεκριμένα με υποθέσεις μεταναστευτικού και προσφυγικού δικαίου.

 

Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο προσφυγικό παρέχοντας νομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο προγραμμάτων παροχής νομικής βοήθειας σε αιτούντες διεθνή προστασία.

 

Το έτος 2019-2020 παρείχε νομική εκπροσώπηση, συμβουλευτική και καθοδήγηση ως δικηγόρος στο πρόγραμμα Legal Aid της ΜΚΟ «ΜΕΤΑδραση» στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Κω και της Λέρου.

 

Το 2021 διετέλεσε μέλος της Νομικής Υπηρεσίας του «Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες» στη Θεσσαλονίκη παρέχοντας νομική υποστήριξη σε πολίτες τρίτων χωρών που βρίσκονται υπό συνθήκες κράτησης στη Βόρεια Ελλάδα.

 

Από τον Μάρτιο του 2021 είναι εγγεγραμμένη δικηγόρος στο Μητρώο Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου αναλαμβάνοντας την εκπροσώπησή αιτούντων άσυλο κατά τη διοικητική διαδικασία εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας σε β΄ βαθμό.

 

Ομιλεί την αγγλική, γερμανική, ρωσική και αραβική γλώσσα.

Back to top